Promowane podstrony

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2010/4

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193000 euro) na zakup jednego egzemplarza chromatografu gazowego. Znak postępowania: IOR/ZP/D/Chr./RZ/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2010/3

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193000 euro) na zakup fabrycznie nowych samochodów ciężarowych (3 szt.)-znak sprawy: IOR/ZP/D/Auta/2010.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2010/2

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (4845000 euro) na wykonanie robót związanych z realizacją projektu pt. Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki- finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1. - na bazie istniejących obiektów w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2010/1

Ogłoszenie przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (193000 euro) na pełnienie obowiązków kierownika administracyjnego projektu pt. “Modernizacja laboratoriów dla wzmocnienia innowacyjności badań w zakresie ochrony roślin i działań na rzecz gospodarki” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1. (Znak postępowania: IOR/ZP/U/K.A./2010).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Mikroskop3/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-11-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Komory/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-11-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Komorylam/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-11-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Analizatory/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-10-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Rotor/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-10-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Mikroskop2/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-09-08

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego-brak

Protesty-treść i rozstrzygnięcia-brak

Inne ważne komunikaty dotyczące przedmiotowego postępowania-brak

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/PBM/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-08-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

IOR/ZP/D/Autoklaw/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-08-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
IOR/ZP/D/Mikroskop/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-06-17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
IOR/ZP/D/Analizator/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-05-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
IOR/ZP/D/Chromatograf/TSDB/2009
Data publikacji ogłoszenia: 2009-04-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
IOR/ZP/D/Auta/2008
Data publikacji ogłoszenia: 2008-12-04

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony