Promowane podstrony

Treść strony

  • rolnictwo precyzyjne
  • DSC02787

Rolnictwo precyzyjne pozwala optymalizować praktycznie każdy element pracy na polu, poczynając od zabiegów uprawowych, a kończąc na zbiorze.

  • DSC06016

Dane pozyskiwane za pomocą obrazowania spektralnego pozwalają analizować stan pól w wielu zakresach widma elektromagnetycznego. Jest to ważne w badaniach nad roślinnością, ponieważ poszczególne zakresy spektrum rejestrują skład i budowę roślin (np. zawartość wody, barwników fotosyntetycznie czynnych, rodzaj struktur komórkowych).

  • IMG_2710

Bezzałogowe statki latające (drony) dostarczają obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości (możliwa jest obserwacja rzędów, a nawet pojedynczych roślin czy liści) i rejestrują teren nawet spod warstwy chmur w przeciwieństwie do satelitów.

  • 2017-06-16_09h30_34 — kopia

Metody teledetekcyjne dostarczają informacji o kondycji roślin uprawnych z pojedynczych pól lub regionów rolniczych. Pozyskiwane obrazy przetworzone do postaci wskaźników roślinnych, umożliwiają opracowanie cyfrowych map zawierających informacje o przestrzennym zróżnicowaniu występowania chwastów, chorób i szkodników, niedoborów składników pokarmowych w glebie, występowania różnych czynników stresowych i wiele innych.

  • Kompleks gleby do NDVI

 

Wstępna analiza danych pozwala na zarządzanie zasobami oraz pełną kontrolą nad badanymi obszarami. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Rolnictwa Precyzyjnego Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Badań Rejestracyjnych Agrochemikaliów

Ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

tel.: +48 61 864 91 36, +48 61 864 91 06

e-mail: cbra@iorpib.poznan.pl; www.ior.poznan.pl

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony