Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Mierniki dla zadań Programu Wieloletniego

pn. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia
ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

w pierwszym półroczu 2018

Zadanie 1.2. „Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych”.

 1. Program ochrony głównych gatunków roślin rolniczych (dostępny na stronie internetowej IOR – PIB i Platformie Sygnalizacji Agrofagów).
 2. Korbas M., Jajor E. 2018. Ochrona rzepaku ozimego i jarego przed sprawcami chorób. W: Rzepak. Integrowana produkcja. Poradnik dla producentów, wyd. 8. Wydawnictwo Biznes Press . Redakcja Agro Serwis ISBN 978-939669-3-6 str. 93-101

Zadanie 1.3. „Analiza możliwości ochrony przed agrofagami wybranych rolniczych upraw małoobszarowych”.

 1. Krawczyk R. 2018. Zwalczanie chwastów w łubinie. Farmer, 3 (2018), 158-159.
 2. Paradowski A. 2018. Duży problem z chwastami. Odchwaszczanie upraw małoobszarowych. Przedsiębiorca rolny, 5 (43), 70-71.

 

Zadanie 1.4. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa pszczół”.

 1. Piszczek J., 2018. Chwościk buraka – nigdy nie kończąca się opowieść. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 56-58.

Zadanie 1.5. „Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych”.

 1. Grodner J., Świech K., Jakubowska M., Bocianowski J. 2018. Attraction of Moths of Two Noctuidae Species to Field Traps Baited With a Mixture of two to three Homologous Acetates in Poland. Journal of Economic Entomology. https://doi.org/10.1093/jee/toy096.

 

Zadanie 1.6. „Doskonalenie systemów działań kontrolnych PIORiN wraz z opracowaniem wytycznych prowadzenia kontroli”.

 1. Wytyczne pobierania próbek do celów urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin w 2018 r. (Załącznik nr 1)
 2. Wytyczne pobierania próbek w celu kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w 2018 r. (Załącznik nr 2)
 3. Wytyczne planu kontroli stosowania środków ochrony roślin na rok 2018. (Załącznik nr 3)

Zadanie 1.7. „Analiza pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn w płodach rolnych pochodzących z produkcji pierwotnej oraz w wodach podziemnych i powierzchniowych w pobliżu miejsc produkcji”.

 1. Nowacka A., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Gnusowski B. 2018. Validation of a sensitive multi-residue LC-MS/MS method for the determination of pesticide residues in cereals and feeding stuff. 12th European Pesticide Residue Workshop, Pesticide in Food and Drink, Monachium, Niemcy,  Programme & Book of Abstracts: 143.

 

Zadanie 1.9. „Opracowanie i analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży i zużycia środków ochrony roślin”.

Raport „Badanie sprzedaży środków ochrony roślin za rok 2017” (Załącznik nr 4)

Zadanie 1.11. „Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin”.

1. Publikacje/materiały szkoleniowe:

 1. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, buraka cukrowego oraz roślin bobowatych na obszarze województwa lubelskiego. 12 czerwca 2018 r.; materiały szkoleniowe.
 2. Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż, rzepaku, roślin okopowych i bobowatych na obszarze województwa mazowieckiego. 19 czerwca 2018 r.; materiały szkoleniowe.

2. Przeprowadzone szkolenia - 2.

 Zadanie 2.1. „Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin”.

 1. Wirus pstrości kupkówki (Cocksfoot mottle virus, CfMV) – express PRA
 2. Grapevine Syrah virus 1 (GSyV-1) – express PRA
 3. Fusarium foetens – express PRA

Wszystkie opracowania express PRA będą dostępne po akceptacji MRiRW na stronie internetowej www.plantquarantine.pl .

Zadanie 2.2. „Aktualizacja i adaptacja dla warunków Polski optymalnych metod monitorowania i zwalczania kwarantannowego nicienia węgorka sosnowca (Bursaphelenchus xylophilus) oraz jego wektora - żerdzianki sosnówki (Monochanus galloprovincialis)”.

 1. Gu, J., Tomalak, M., Braasch, H., Fang, Y. 2018. Redescription of Bursaphelenchus eucarpus Rühm, 1956(Nematoda: Aphelenchoididae) associated with the apple bark beetle, Scolytus mali Bechstein, and the shothole borer, S. rugulosus Müller. Nematology 20, 1-15.

 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.