Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Szacowanie szkód łowieckich w świetle nowych regulacji prawnych

Nowe uregulowania i zmiany w ustawie Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku, które uchyliły między innymi ustawę z dnia 22 czerwca 2016 roku odnośnie szacowania szkód łowieckich, zobowiązuje przedstawicieli gmin lub przedstawicieli organu wykonawczego jednostki pomocniczej gmin, na terenie której szkoda wystąpiła, do udziału w zespołach szacujących szkody. W zespołach obowiązani są również uczestniczyć przedstawiciele zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W sprawach odwoławczych nowa ustawa zobowiązuje również nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do oględzin i szacowania ostatecznego szkód, przy którym może również uczestniczyć, w celu zaopiniowania decyzji, przedstawiciel izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

W nawiązaniu do pisma DN-070/74/18 z dnia 20.04.2018 r. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu jest przygotowany do przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich.

Koszt trzydniowego szkolenia, wraz z polowymi warsztatami, zakończonego uzyskaniem certyfikatu,  wynosi 1400 zł. Cena obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w hotelu 3* w Poznaniu, wyżywienie (szczegóły w programie) oraz materiały szkoleniowe. Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 27–29.06.2018 r. Kolejne szkolenia przewidywane są w okresie od połowy lipca do połowy października 2018 roku. Szczegółowe terminy zostaną podane w najbliższym czasie na stronie internetowej IOR – PIB.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę kontaktować się z dr Joanną Zamojską tel. 61 864 90 81 j.zamojska@iorpib.poznan.pl

 

Termin zgłoszenia na szkolenie w dniach 27-29.06 upływa w dniu 21.06.2018.

 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.