Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Kompetencje Rady Naukowej

 
Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych ( Dz. U. Nr 96 poz. 618 z dnia 4 czerwca 2010r. )

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych ( Dz. U. Nr 96 poz. 618 z dnia 4 czerwca 2010r. )

 

  • Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  • Rada  Naukowa jest uprawniona do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz występowania z wnioskami do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu profesora na zasadach określonych odrębnymi przepisami ( Dz.U. nr 65, poz. 595 z dnia 16 kwietnia 2003r. i M.P. nr 41, poz. 462  z dnia 6 lipca 2007r. )  

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.