Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 2014 - książki
  1. CZUBIŃSKI T., PARADOWSKI A. 2014. Atlas chwastów dla praktyków. Polskie Wyd. Rolnicze sp. z o.o. Poznań, 288 ss. ISBN 978-83-61078-05-0.
  2. PRACA ZBIOROWA. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część I Wykaz środków ochrony roślin, ustawodawstwo i zasady bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wyd. IOR – PIB Poznań, 304 ss. ISSN 1732-1816.
  3. PRACA ZBIOROWA. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część II Roślin Rolnicze. Wyd. IOR – PIB Poznań, 327 ss. ISSN 1732-1816.
  4. PRACA ZBIOROWA. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część III Warzywa, sady. Wyd. IOR – PIB Poznań, 221 ss. ISSN 1732-1816.
  5. PRACA ZBIOROWA. 2014. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, część IV Roślin ozdobne, rośliny zielarskie. Wyd. IOR – PIB Poznań, 131 ss. ISSN 1732-1816.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony