Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 2014 - Prace naukowe
  1. WALORCZYK S., DROŻDŻYŃSKI D., KIERZEK R. 2014. Determination of pesticide residues in sample of green minor crops gy gas chromatography and ultra performance iuquid chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry. Talanta 132: 197–204. (IF–3.511, 40 pkt)
  2. ADAMCZEWSKI K., KIERZEK R., MATYSIAK K. 2014. Biotypes of scentless chamomile Matricaria maritima (L.) ssp. inodora (L.) Dostal and common poppy Papaver rhoeas (L.) resistant to tribenuron methyl in Poland. Journal of Plant Protection Research 54(4): 401–406.
  3. KIERZEK R., WACHOWIAK M., KRAWCZYK R., RATAJKIEWICZ H. 2014. Skuteczność herbicydów w uprawie kukurydzy w zależności od doboru adiuwantów i rozpylaczy. Problemy Inżynierii Rolniczej 2(84): 29–39.
  4. MATYSIAK K., DUBAS M., KIERZEK R., KACZMAREK S. 2014. Ocena działania mieszaniny ekstraktu z alg (Eclonia maxima L.) z tebukonazolem w odmianach rzepaku ozimego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59(4): 43–49.
  5. MATYSIAK K., KACZMAREK S., KIERZEK R. 2014. Allelopathic effect of popular medicinal plants on Fagopyrum esculentum (Moench), Papaver somniferum (L.) and Brassica napus var. oleifera (L.). Journal of Medicinal Plants Research 8(33): 1051–1059. DOI: 10.5897/JMPR2013.5161.
  6. MIKLASZEWSKA K., KIERZEK R. 2014. Ocena skuteczności działania obniżonych dawek mieszaniny aminopyralid + piroksysulam + florasulam (Lancet Plus 125 WG) z dodatkiem adiuwanta w pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection 54(4): 451–455.
  7. RATAJKIEWICZ H., WERNER M., KAROLEWSKI Z., KIERZEK R. 2014. Zdrowotność Cirsium arvense (L.) Scop. w wybranych agrocenozach łąkowych. Progress in Plant Protection 54(2): 240–245.

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony