Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje 2011 - Prace naukowe
(recenzowane)
Publikacje 2011 - Publikacje nierecenzowane
Z konferencji, sympozjów i seminariów zagranicznych i krajowych.
Publikacje 2011 - Prace popularno-naukowe
Prace popularno-naukowe
Publikacje 2011 - książki
monografie naukowe, podręczniki akademickie

Instrukcje wdrożeniowe, materiały szkoleniowe, konferencyjne

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony