Promowane podstrony

Treść strony

Publikacje

Publikacje za lata 2012–2017

Karnkowski W., Kaczmarek A., Dobosz R., Wieczorek P., Obrępalska-Stęplowska A. 2012. Wystąpienie mątwika agresywnego Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) na terytorium Polski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52:1087–1092.

Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Wolny S., Ishaqe E. 2012. Nematodes associated with plant growth inhibition in the Wielkopolska region. Journal of Plant Protection Research 52 (4): 440–446.

Dobosz R., Winiszewska G., Malewski T., Rybarczyk-Mydłowska K., Tereba A., Kowalewska K., Gawlak M., Bogdanowicz W. 2013. Morphological and molecular features of Punctodera stonei Brzeski, 1998 (Nematoda: Heteroderidae) – species associated with roots of grasses. Annales Zoologici 63 (2): 157–162.

Karnkowski W., Dobosz R., Stadnicka M., Saldat M. 2013. Wystąpienie guzaka północnego Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (Nematoda: Meloidogynidae) w sadzeniakach na terytorium Polski. Polski. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 371–375.

Jeszke, A., Budziszewska M, Dobosz R, Stachowiak A, Protasewicz D., Wieczorek P., Obrepalska-Steplowska A. 2014. Molecular Plant Pathology 16 (4): 334–348.

Jeszke A., Dobosz R., Obrępalska-Steplowska A. 2015. Pest Management Science 71: 243–249.

Kornobis F. W., Dobosz R., Bubniewicz P, Filipiak A. 2016. First record of Nematode Longidorus attenuatus on soybean in Poland. Plant Disease 100:228.

Dobosz R. 2016. Zmiany zagęszczenia populacji Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) w glebie z uprawą rzepaku Brassica napus L. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 56 (1): 110–113.

Dobosz R. Charakterystyka występujących w Polsce populacji Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 i G. artemisiae (Eroshenko i Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae). 2016. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Nadawczego Nr 32.

Dobosz R., Krawczyk R. 2017. Porównanie zdolności rozwoju guzaka północnego Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 na wybranych gatunkach i odmianach roślin bobowatych Fabaceae Lindl. Progress in Plant Protection, Volume 57 (2): 159-163.

Kozłowski J. 2012. The significance of alien and invasive slug species for plant communities in agrocenoses. J. Plant Protection Res. 52 (1): 67–76.

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozlowska M., Gawior A. 2012. Efektywność biopreparatu Nemaslug w ograniczaniu uszkodzeń roślin przez pomrowika plamistego –Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774). Prog. Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin 52 (3): 721–724.

Kozłowski J. 2012. Ślimaki, jako przykład nowego i rosnącego zagrożenia. Prog. Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin 52 (4): 1129–1135.

Kozłowski J., Jaskulska M., Pernak J., Borucka N. 2012.Ocena wpływu morfoliniowych cieczy jonowych na kondycję i aktywność żerowania ślimaków (Gastropoda: Arionidae) na roślinach. Prog. Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin 52 (4): 1136–1140.

Krawczyk R., Borodynko N., Boros L., Domański P.J., Horoszkiewicz–Janka J., Kamasa J., Kierzek R., Korbas M., Kozłowski J., Krawczyk K., Księżak J., Matyjaszczyk E., Matysiak K., Mrówczyński M., Pruszyński P., Stawiński S., Strażyński S., Wachowiak W., Węgorek W., Zamojska Z. 2012. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla doradców” (R. Krawczyk, M. Mrówczyński, red.), Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań: 132 ss. ISBN 978-83-89867-69-8.

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2013. Porównanie uszkodzeń różnych gatunków roślin upraw małoobszarowych powodowanych przez ślimaka Arion lusitanicus Mabille. Prog. Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin 53 (4): 831–834.

Kozłowska M. Walkowiak R., Kozłowski J. 2013. M-better type S block for research into alternative methods of plant protection. Colloquium Biometryczne: 81–89.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2014. The effect of grazing by the slug Arion vulgaris, Arion rufus and Deroceras reticulatum (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) on extent of damage to leguminous plants and other small-area crops. J. Plant Protection Res. 54 (3): 258–266. DOI: 10.2478/jppr-2014-0039

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2014. Evaluation of the effectiveness of iron phosphate and parasitic nematode Phasmarhabditis hermaphrodita in reducing plant damage caused by the slug Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1885. Folia Malacol. 22(4): 293–300. DOI: 10.12657/folmal.022.026

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowski R. 2015. Możliwości ograniczania uszkodzeń roślin powodowanych przez Arion vulgaris za pomocą wybranych środków ochrony roślin i wywarów roślinnych. Prog. Plant Protection 55 (1): 102–106.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2015. Uszkodzenia odmian bobiku i łubinów powodowane przez Arion rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller). Prog. Plant Protection 55 (1): 98–101.

Kozłowski J., Strażyński P., Jaskulska M., Kozłowska M. 2016. Relationships between aphids (Insecta: Homoptera: Aphididae) and slugs (Gastropoda: Styllomartophora: Agriolimacidae) pests of legumes (Fabaceae: Lupinus). Jornal of Insect Science 16 (1): 52; 1–7. DOI: 10.1093/jisesa/iew033

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowski R. J. 2016. Activity of plant-derived chemical compounds in reducing damage of plants by slugs. Przemysł Chemiczny 95 (6): 1206–1209. 10.14199/ppp-2016-022

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2016. The role alkaloids in the feeding behaviour of slugs (Gastropoda: Stylommatophora) as pests of narrow-leafed lupin plants. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 2016: 1–7. DOI: 10.1080/09064710.2016.1259423

Kozłowski R.J., Kozłowski J. Przybył K., Niedbała G., Mueller W., Okoń P., Wojcieszak D., Górna K., Kujawa S. 2016. Image analisys techniques in the study of slug behaviour. SPIE 10033, Eighth International Conference on Digital Image Processing (ICDIP 2016) Chengu, China May 20, 1003321 (August 29, 2016). DOI: 10.1117/12.2244533.

Strażyński P., Mrówczyński M., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Borodynko N., Ruszkowska M., Kozłowski J., Stopyra P., Matyjaszczyk E., Fiedler Ż., Klejdysz T., Krawczyk K., Kamasa J., Maćkowiak-Sochacka A., Matysiak K., Dubas M., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Kierzek R., Pruszyński G., Wachowiak H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji bobiku dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 127 ss. ISBN 978-83-64655-24-1.

Strażyński P., Mrówczyński M., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Borodynko N., Boros L., Stawiński S., Kozłowski J., Matyjaszczyk E., Fiedler Ż., Klejdysz T., Krawczyk K., Kamasa J., Maćkowiak-Sochacka A., Roik K., Matysiak K., Dubas M., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Kierzek R., Pruszyński G., Wachowiak H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji grochu siewnego dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 136 ss. ISBN 978-83-64655-25-8.

Borodynko N., Dobosz R., Dworzańska D., Erlichowski T., Jakubowska M., Klejdysz T., Kozłowski J., Kubasik W., Maćkowiak-Sochacka A., Mrówczyński M., Osowski J, Strażyński P., Węgorek P., Wójtowicz A., Zamojska J., 2016. Poradnik sygnalizatora ochrony ziemniaka. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 216 ss. ISBN 978-83-64655-20-3.

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. The role of alkaloids in the feeding behaviour of slugs (Gastropoda: Stylommatophora) as pests of narrow-leafed lupin plants. Acta Agriculture Scandinavica, Section B. Soil and Plant Science 67 (3): 263–269. 1–7. DOI: 10.1080/09064710.2016.1259423 (20 pkt, IF 0,94)

Jaskulska M., Kozłowski J., Kozłowska M. 2017. Ocena podatności odmian soi [Gllycine max (L.) Merr.] na uszkodzenia przez Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller). Prog. Plant Protection 57: 66-69. DOI: 10.14199/ppp-2017-010

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. Porównanie uszkodzeń odmian grochu (Pisum sativum L.) przez Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) (Gastropoda: Arionidae). Prog. Plant Protection 57 (1): 36–40 DOI: 10.14199/ppp-2017-005

Kozłowski J., Jaskulska M., Kozłowska M. 2017. Ocena uszkodzeń wybranych roślin rolniczych powodowanych przez ślimaki nagie (Gastropoda: Arionidae, Agriolimacidae). Progress in Plant Protection 57 (2) DOI: 10.14199/ppp-2017-022

Kozłowki J. 2017. Aktualny stan i perspektywy ochrony roślin przed ślimakami. Kosmos 66 (2): 231–239

Susulovska, S., Susulovsky, A., & Kornobis, F. W. 2016. Morphometrical and molecular data on plant parasitic nematodes Longidorus attenuatus Hooper, 1961 and L. danuvii Barsi et al., 2007 (Nematoda: Longidoridae) reported from Ukraine for the first time. Helminthologia, 53(4), 396-400.

Kornobis, F. W., Susulovska, S., Susulovsky, A., Subbotin. S.A. 2015. Morphological and molecular characterisation of Paralongidorus rex Andrássy, 1986 (Nematoda: Longidoridae) from Poland and Ukraine. European Journal of Plant Pathology, 141(2): 385-395.

Kolicka, M., Gwiazdowicz, D. J., Hupało, K., Jabłonska, A., Kotwicki, L., Kornobis, F., Lamentowicz, M., Magowski, W., Marcisz, K., Pronin, M., Reczuga, M., K., Olszanowski, Z., Zawierucha, K. 2016. Hidden invertebrate diversity–phytotelmata in Bromeliaceae from palm houses and florist wholesalers (Poland). Biologia, 71(2): 194-203.

Kornobis, F. W., & Sobczyńska, U. 2017. Research Note. New data on plant parasitic nematode Longidorus distinctus Lamberti, Choleva & Agostinelli, 1983 (Nematoda: Longidoridae) from Poland. Helminthologia, 54(2), 179-182.

Kornobis, F. W., Renčo, M., & Filipiak, A. 2017. First record and description of juvenile stages of Longidorus artemisiae Rubtsova, Chizhov & Subbotin, 1999 (Nematoda: Longidoridae) in Poland and new data on L. juglandicola Lišková, Robbins & Brown, 1997 based on topotype specimens from Slovakia. Systematic Parasitology, DOI: 10.1007/s11230-017-9703-y.

Skwiercz, A. T., Kornobis, F. W., Winiszewska, G., Przybylska, A., Obrępalska-Stęplowska, A., Gawlak, M., & Subbotin, S. A. 2017. Ditylenchus laurae sp. n.(Tylenchida: Anguinidae) from Poland–a new species of the D. dipsaci complex associated with a water plant, Potamogeton perfoliatus L. Nematology, 19: 197-209.

Moores G., Węgorek P., Zamojska J., Field L., Philippou D. 2012. The effect of a piperonyl butoxide/tau-fluvalinate mixture on pollen beetle (Meligethes aeneus) and honey bees (Apis mellifera). Pest Management Science 68(5): 795–800.

Zamojska J., Węgorek P. 2014. Preliminary studies on the susceptibility level of the cabbage seed weevil (Ceutorchynhus assimilis Payk.) to acetamiprid and chlorpyrifos in Poland and resistance mechanisms of the pest to acetamiprid. Journal of Insect Science 14(265).

Węgorek P., Korbas M., Jajor E., Zamojska J., Bandyk A., Danielewicz J. 2014.  Influence of Capreolus capreolus L. and Cervus elaphus L. feeding simulation on disease incidence rate and winter rape yielding. Fresenius Environmental Bulletin (23) 7a: 1610 – 1617.

Wieczorek P., Węgorek P., Protasewicz D., Zamojska J., Budziszewska M., Mrówczyński M. and Obrępalska-Stęplowska A. 2014. Changes in the expression of mitochondrial cytochrome oxidase subunits due to pyrethroid intoxication in pyrethroid-resistant pollen beetles, Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae). Journal of Plant Diseases and Protection 121 (2): 89-95.

Wrzesińska B., Czerwoniec A., Wieczorek P., Węgorek P., Zamojska J. and Obrępalska-Stęplowska A. 2014. A survey of pyrethroid-resistant populations of Meligethes aeneus F. in Poland indicates the incidence of numerous substitutions in the pyrethroid target site of voltage-sensitive sodium channels In individual beatles. Insect Molecular Biology 23(5): 682–693.

Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2015. Impact of selected active substances in insecticides on the behaviour of honey bees (Apis mellifera L.) and silver Y moths (Autographa gamma L.) after insecticide plant treatment. Fresenius Environmental Bulletin 24(5): 1742–1746.

Korbas M., Węgorek P., Zamojska J., Danielewicz J., Jajor E., Dworzańska D., Bandyk A., Horoszkiewicz-Janka J. 2016. Influence of Capreolus capreolus L. and Cervus elaphus L. feeding simulation on disease incidence rate and maize yielding. Fresenius Environmental Bullettin 25 (10): 4269–4277.

Zamojska J. 2017. Differences In susceptibility of the cabbage seed weevil (Ceutorchynhus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) and the pollen beetle (Meligethes aeneus F.) (Coleoptera: Nitidulidae) to indoxacarb and deltamethrin and resistance mechanisms of the cabbage seed weevil to indoxacarb. Phytoparasitica.

Zamojska J., Malinowski H. 2012. Integrowana metoda ochrony roślin a odporność agrofagów na pestycydy w Polsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 52(4): 1222–1226.

Zamojska J., Węgorek P., Mrówczyński M. 2013. Susceptibility level of the pollen beetle (Meligethes aeneus F.) to selected pyrethroids in Poland and resistance mechanisms of the pest to deltamethrin. Journal of Plant Protection Research 53(1): 89–95.

Olejarski P., Węgorek P. 2013. Odporność szkodników magazynowych na substancje czynne insektycydów stosowanych w Polsce do ochrony magazynowanego ziarna. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 53(2): 449–456.

Olejarski P., Węgorek P., Zamojska J. 2013. Monitoring i zwalczanie szkodników w obiektach magazynowych w Polsce. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 53(3): 455–461.

Węgorek P., Zamojska J., Bandyk A., Olejarski P. 2014. Wyniki monitoringu skuteczności działania substancji zapachowych do odstraszania dzika od upraw polowych. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 54(2): 159-162.

Zamojska J., Węgorek P., Olejarski P., Mrówczyński M. 2014. Zróżnicowanie poziomów wrażliwości szkodników rzepaku na te same substancje czynne insektycydów na przykładzie słodyszka rzepakowego i chowacza posobnika. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 54(2): 163-166.

Krawczyk R., Borodynko N., Boros L., Domański P.J., Horoszkiewicz–Janka J., Kamasa J., Kierzek R., Korbas M., Kozłowski J., Krawczyk K., Księżak J., Matyjaszczyk E., Matysiak K., Mrówczyński M., Pruszyński G., Stawiński S., Strażyński P., Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J. 2012. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla producentów (R. Krawczyk, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 62 ss. ISBN 978-83-89867-82-7

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M., Jajor E., Paradowski A., Pruszyński G., Roth M., Ruszkowska M.,Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J. 2012. Program Ochrony Roślin Rolniczych 2012. (A. Czarnocka red.). Hortpress, Warszawa, 328 ss. ISBN 978-83-61574-29-3

Remlein-Starosta D., Matyka M., Kuś J., Nijak K., Miziniak W., Krzymińska J., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Wojciechowski R. 2013. Metodyka integrowanej ochrony wierzb krzewiastych dla producentów biomasy. (D. Remlein-Starosta, M. Mrówczyński, red.), Wyd. IOR-PIB, Poznań, 46. ss. ISBN 978-83-89867-93-3

Bereś P.K., Mrówczyński M., Korbas M., Kierzek R., Węgorek P., Sulewska H., Szulc P., Siódmiak J., Danielewicz J., Trzmiel K., Krawczyk K., Zamojska J., Pruszyński G., Drzewiecki S. 2013. Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów (P.K. Bereś, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR-PIB, Poznań, 67 ss. ISBN 978-83-89867-97-1

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Ruszkowska M., Sosnowska D.E., Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J., Grzebisz W. 2013. Program Ochrony. Rośliny Rolnicze 2013. (A. Czarnocka red.). Hortpress, Warszawa, 304 ss. ISBN: 978-83-61574-89-7

Mrówczyński M., Korbas M., Sosnowska D., Węgorek P., Piszczek J., Kierzek R., Bubniewicz P., Fiedler Ż., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Nowacka A., Pieczul K., Tratwa A., Wachowiak M., Zamojska J., Bandyk A.,  Pruszyński G., Roik K., Wachowiak H., Gacek E. 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony. (M. Mrówczyński, red.). Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 153 ss. ISBN 978-83-09-01152-1.

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Sosnowska D.E., Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J., 2014. Program Ochrony. Rośliny Rolnicze 2014. (A. Czarnocka red.). Hortpress, Warszawa, 304 ss. ISBN: 978-83-61574-38-5

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Mrówczyński M., Paradowski A., Pruszyński G., Sosnowska D., Wachowiak H., Węgorek P., Zamojska J. 2015. Program Ochrony Roślin Rolniczych 2015. (A. Czarnocka red.). Hortpress, Warszawa, 332.  ISBN 978-83-61574-94-1

Strażyński P., Mrówczyński M., Gaweł E., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M., Matyjaszczyk E., Fiedler Ż., Kubasik W., Matysiak K., Dubas M., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Obst A., Kierzek R., Pruszyński G., Wachowiak H., Gorzała G. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji koniczyny dla doradców (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 106 ss. ISBN 978-83-64655-26-5

Erlichowski T., Klejdysz T., Kozłowski J., Kubasik W., Osowski J., Dobosz R., Strażyński P., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Pruszyński G., Wójtowicz A., Mrówczyński M. 2016. Poradnik sygnalizatora ochrony ziemniaka (A. Wójtowicz, M. Mrówczyński red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 216 ss. ISBN 978-83-64655-20-3.

Bereś P.K., Mrówczyński M., Kierzek R., Węgorek P., Sosnowska D., Korbas M., Sulewska H., Adamczyk J., Szulc P., Warzecha R., Siekaniec Ł., Janiak W., Paradowski A., Fiedler Ż., Olejarski P., Krawczyk K., Trzmiel K., Zamojska J., Pruszyński G., Danielewicz J., Wachowiak H., Gorzała G., Obst A., Piątek E. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji kukurydzy dla doradców (Bereś P.K., Mrówczyński M., red.). Wyd. IOR – PIB, Poznań, 261 ss. ISBN 978-83-64655-23-4​

Jajor E., Mrówczyński M., Bartkowiak-Broda I., Broniarz J., Danielewicz J., Dobrzycka A., Dworzańska D., Fiedler Ż., Gorzała G., Horoszkiewicz-Janka j., Kierzek R., Korbas M., Matyjaszczyk E., Mikołajczyk K., Matysiak K., Mączyńska A., Muśnicki Cz., Obst A.,  Perek A., Paradowski A., Pruszyński G., Przybył J., Wachowiak H., Wałkowski T.,  Węgorek P., Wielebski F., Wójtowicz M., Zamojska J. 2016. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców. (E. Jajor, M. Mrówczyński, red.).  Wyd. IOR – PIB, 264 ss. ISBN 978-83-64655-18-0

Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D. 2015. Przeciwdziałanie powstawaniu odporności agrofagów na środki ochrony roślin. s. 18–20. W: Ochrona Roślin Rolniczych. Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów. Program na 2015. (A. Kurek red.). 368 ss.

Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Sporek K., Sporek M. 2016. Wpływ intensywnego rolnictwa na degradację różnorodności biologicznej w tym zwierzęta łowne w Polsce. s. 89–108. W: Gospodarka Łowiecka a Różnorodność Biologiczna (J. Nowacki, M. Skorupski red.). Wyd. Pro DRUK, Poznań, 160 ss. ISBN 978-83-64246-82-1

Zamojska J. 2017. Differences in susceptibility of the cabbage seed weevil (Ceutorchynhus assimilis Payk.) (Coleoptera: Curculionidae) and the pollen beetle (Meligethes aeneus F.) (Coleoptera: Nitidulidae) to indoxacarb and deltamethrin and resistance mechanisms of the cabbage seed weevil to indoxacarb. Phytoparasitica DOI: 10.1007/s12600-017-0588-8

 

Instrukcje wdrożeniowe (zalecenia, ulotki, broszury) za lata 2012–2016

Dobosz R., 2016. Nicienie. s. 31, 149, 351-354. W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych” cz. II. Rośliny Rolnicze. Inst. Ochr. Roślin –PIB, Poznań, 400 ss. ISSN 1732-1816.

Dobosz R. 2016. Klucz do identyfikacji gatunków z rodzaju GLOBODERA Skarbilovich, 1959 występujących w Polsce. Ss. 3.

Dobosz R. 2016. Klucz do identyfikacji gatunków z rodzaju HETERODERA Schmidt, 1871

            występujących w Polsce. Ss. 4.

Dobosz R. 2016. Klucz do identyfikacji gatunków z rodzaju MELOIDOGYNE Göldi, 1892

            występujących w Polsce. Ss. 3.

Dobosz R. 2016. Klucz do identyfikacji gatunków z rodzaju PRATYLENCHUS Filipjev, 1936

            występujących w Polsce. Ss. 3.

Dobosz R. 2016. Klucz do identyfikacji rodzajów z rodziny HETERODERIDAE Filipjev et Schuurmans Stekhoven, 1941 występujących w Polsce. Ss. 2.

Dobosz R. 2016. Klucz do identyfikacji rodzajów z rodziny PRATYLENCHIDAE Thorne, 1949 występujących w Polsce. Ss. 3.

Dobosz R. 2016. Nicienie pasożyty roślin w uprawie warzyw korzeniowych: mątwiki, guzaki i korzeniaki. Ss. 6.

Dobosz R. 2016. Nicienie pasożyty roślin w uprawie ziemniaka cz.I: mątwiki i guzaki. Ss. 6.

Dobosz R. 2016. Nicienie pasożyty roślin w uprawie ziemniaka cz.II: niszczyki, korzeniaki i krępaki. Ss. 5.

Chałańska A., Dobosz R. 2016. Nicienie pasożyty roślin w uprawie drzew i krzewów owocowych oraz w uprawie truskawki. Ss. 5.

Dobosz R. 2016. Nicienie pasożyty roślin w uprawie roślin ozdobnych: guzaki i korzeniaki. Ss. 3.

Kozłowski J. 2012.Ograniczenie strat powodowanych przez ślimaki. s. 43–47. W: „ Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla producentów”. Krawczyk R., Mrówczyński M. (red.). Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 62 ss. ISBN 978-83-89867-82-7.

Kozłowski J., Śliwa B. 2012. Ślimaki. W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/11 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych” cz. II Rośliny Rolnicze. Wolny S. (red.). Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 305 ss. ISSN 1732-1816.

Kozłowski J. 2014. Ślimaki. s. 11–12, 188, 260 W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2014/15 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych” cz. II Rośliny Rolnicze. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 327 ss. ISSN 1732-1816.

Strażyński P., Horoszkiewicz-Janka J., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Korbas M., Borodynko N., Ruszkowska M., Mrówczyński M., Kozłowski J., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Klejdysz T., Pruszyński G., Matysiak K., Wachowiak H. 2014. Metodyka integrowanej ochrony grochu siewnego dla producentów (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.) Inst. Ochr. Rośl.–PIB, Poznań, 68 ss., ISBN 978-83-64-64655-01-2.

Strażyński P., Księżak J., Osiecka A., Krawczyk R., Horoszkiewicz-Janka J., Korbas M., Borodynko N., Ruszkowska M., Kozłowski J., Mrówczyński M., Matyjaszczyk E., Kierzek R., Klejdysz T., Pruszyński G., Matysiak K., Wachowiak H. 2014. Metodyka integrowanej ochrony bobiku dla producentów (P. Strażyński, M. Mrówczyński, red.) Inst. Ochr. Rośl.–PIB, Poznań, 64 ss. ISBN 978-83-64655-02-9

Kozłowski J. 2015. Ślimaki nagie – szkodliwość i zwalczanie. Małopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa, Katowice, Brzesko, 14 ss.

Kozłowski J. 2016. Ślimaki. s. 14–15, 34, 48, 53, 89, 117, 154–155, 178, 234, 291, 311, 324, 337, 357, 374. W: „Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2016/17 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych” cz. II. Rośliny Rolnicze. Inst. Ochr. Roślin –PIB, Poznań, 400 ss. ISSN 1732-1816.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2016. Strategia integrowanej ochrony pszenicy przed ślimakami. Inst. Ochr. Roślin – PIB, 8ss.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2016. Strategia integrowanej ochrony rzepaku przed ślimakami. Inst. Ochr. Roślin – PIB, 8ss.

Węgorek P., Korbas M., Piszczek J., Buchowska-Ruszkowska M., Kierzek R., Zamojska J., Olejarski P., Matysiak K. 2013. Dobra praktyka rolnicza przeciwdziałająca odporności agrofagów na środki ochrony roślin. IOR – PIB, Poznań, 8 ss.

Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Korbas M., Danielewicz J., Buchowska-Ruszkowska M., Kierzek R., Matysiak K., Piszczek J., Olejarski P. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności słodyszka rzepakowego i stonki ziemniaczanej na insektycydy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 12 ss.

Kierzek R., Matysiak K., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Korbas M., Piszczek J., Olejarski P., Danielewicz J. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności chabra bławatka i miotły zbożowej na herbicydy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 12 ss.

Korbas M., Piszczek J., Pieczul K., Danielewicz J., Węgorek P., Zamojska J., Kierzek R., Matysiak K., Buchowska-Ruszkowska M., Olejarski P., Dworzańska D. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności grzybów powodujących łamliwość źdźbła zbóż i chwościka buraka na fungicydy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 8 ss.

Węgorek P., Korbas M., Piszczek J., Buchowska-Ruszkowska M., Kierzek R., Zamojska J., Olejarski P., Matysiak K. 2013. Dobra praktyka rolnicza przeciwdziałająca odporności agrofagów na środki ochrony roślin. IOR – PIB, Poznań, 8 ss.

Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Korbas M., Danielewicz J., Buchowska-Ruszkowska M., Kierzek R., Matysiak K., Piszczek J., Olejarski P. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności słodyszka rzepakowego i stonki ziemniaczanej na insektycydy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 12 ss.

Kierzek R., Matysiak K., Węgorek P., Zamojska J., Dworzańska D., Korbas M., Piszczek J., Olejarski P., Danielewicz J. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności chabra bławatka i miotły zbożowej na herbicydy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 12 ss.

Korbas M., Piszczek J., Pieczul K., Danielewicz J., Węgorek P., Zamojska J., Kierzek R., Matysiak K., Buchowska-Ruszkowska M., Olejarski P., Dworzańska D. 2015. Strategia przeciwdziałania odporności grzybów powodujących łamliwość źdźbła zbóż i chwościka buraka na fungicydy. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 8 ss.

 

Aplikacje za lata 2012–2016

Dobosz R., Budziszewska M., Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2013. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. ISBN 978-83-89867-92-6. 24 ss. Wydanie II rozszerzone i uzupełnione.

Dobosz R., Wieczorek P., Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2014. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Meloidogyne. ISBN 978-83-64655-00-5. 30 ss. Wydanie II rozszerzone i uzupełnione.

Dobosz R., Jeszke A., Obrępalska-Steplowska A. 2015. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja do rozpoznawania gatunków z rodzaju Ditylenchus. ISBN 978-83-64655-07-4. ss. 24. Wydanie II rozszerzone i uzupełnione.

Dobosz R., Wieczorek P., Obrępalska-Steplowska A. 2015. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych regulacjami prawnymi. Instrukcja do rozpoznawania gatunków z rodzaju Heterodera. ISBN 978-83-64655-08-1. ss. 27.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2016. Strategia integrowanej ochrony pszenicy przed ślimakami. Inst. Ochr. Roślin – PIB, 8ss.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2016. Strategia integrowanej ochrony rzepaku przed ślimakami. Inst. Ochr. Roślin – PIB, 8ss. 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony