Promowane podstrony

Treść strony

  Biblioteka w roku 2013 wzięła udział w projekcie „Bezpieczne Struktury Informatyczne  z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego” w ramach programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Efektem tego jest nowopowstała

Baza wiedzy Instytutu Ochrony Roślin PIB

która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz i katalogów tworzonych przez bibliotekę IOR.

Składają się na nią następujące moduły:

1.Baza publikacji pracowników IOR - bibliograficzno-bibliometryczna

2.Baza Projektów pracowników IOR

3.Katalog książek i konferencji

4.Katalog czasopism 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony