Promowane podstrony

Treść strony

2017

 

Paweł Bereś, Tomasz Erlichowski, Jacek Piszczek, Grzegorz Pruszyński, Agnieszka Ulatowska
Atlas szkodników roślin rolniczych. Wyd.II
Warszawa : Hortpress, 2017, 191
Sygnatura: 24793


Korczyński Ignacy, Chrzanowski Artur, Łabęcki Andrzej, Kuźmiński Robert, Mazur Andrzej
Entomologia leśna.
Materiały do ćwiczeń.
Poznań : UP Poznań, 2017, s.1993
Sygnatura: D1977/17


Kukurydza poradnik dla producentów. Wyd.9
Warszawa : Agro Biznes, 2017, s.104
Sygnatura: D1999/14 - D2001/17


Poradnik integrowanej ochrony roślin jagodowych 2017
Warszawa : Oficyna wydawnicza Oikos, 2017, 216
Sygnatura: 24792


Tratwal Anna, Jakubowska Magdalena, Roik Kamila, Baran Marcin, Wielkopolan Beata, Strażyński Przemysław
Stan fitosanitarny roślin uprawianych w Polsce w roku 2016 i spodziewane wystąpienie agrofagów w 2017 roku.
Poznań : IOR-PIB, 2017, s. 122
Sygnatura: D1975/17 - D1876/17


Lainsbury M.A
The UK Pesticide Guide 2017 30th ed.
Wallingford : CABI, 2017, s.743
Sygnatura: 24786

 

2016


Lipiński Marian red., Przybyła Jacek red.
Aktualne problemy inżynierii biosystemów.
Poznań : UP Poznań, 2016, s.393
Sygnatura: D1993/17


Piotr Sobiczewski, Agata Broniarek-Niemiec, Hanna Bryk, Mirosława Cieślińska, Sylwester Masny, Beata Meszka
Atlas chorób drzew owocowych.
Warszawa : Hortpress, 2016, 113
Sygnatura: 24791


Korbas Marek, Jajor Ewa, Horoszkiewicz-Janka Joanna, Danielewicz Jakub
Atlas chorób roślin rolniczych.
Warszawa : Hortpress, 2016, 212
Sygnatura: 24763


Salomon E.P., Berg L.R., Martin D.W.
Biologia .Wg IX wydania amerykańskiego
Warszawa : Multico, 2016, 1263
Sygnatura: 24787


Buraki. Czy nadal "cukier krzepi"? Wyd.7
Specjalny dodatek do dwutygodnika "Agro Serwis"
Warszawa : Biznes-Press Sp. zo.o., 2016, s.88
Sygnatura: D1814/16 - D1818/16


Mazik Michał
Choroby i szkodniki roślin.
Ochrona.Przeciwdziałanie.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016, s.45
Poradnik ogrodnika
Sygnatura: 24773


Majewski Tomasz
Dzieje poznania chorób w Polsce
Warszawa : SGGW, 2016, s.638
Sygnatura: 24783


Gacek Edward, Głazek Mariola, Matyjaszczyk Ewa, Pruszyński Grzegorz, Pruszyński Stefan, Stobiecki Stanisław
Metody ochrony w integrowanej ochronie roślin.
Poznań : CDR, 2016, 148
Sygnatura: D1973/17 - D1974/17


Piszczek Jacek red., Mrówczyński Marek red.
Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców.
Poznań : IOR-PIB, 2012, s.123
Sygnatura: D2003/17


Boczek Jan, Lewandowski Mariusz
Nauka o szkodnikach roślin uprawnych.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016, 411
Sygnatura: 24746


Bereś Krystian Paweł
Omacnica prosowianka bez tajemnic
Kompendium wiedzy
Warszawa : Hortpress, 2016, 127
Sygnatura: 24747


Polskie białko rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne. Wyd.3.Poradnik dla producentów
Specjalny dodatek do dwutygodnika "Agro serwis"
Warszawa : Biznes-Press Sp z.o.o., 2016, s.80
Sygnatura: D1810/16 - D1813/16, D1930/16


Tratwal Anna red., Bereś Paweł red.
Poradnik sygnalizatora ochrony kukurydzy.
Poznań : IOR-PIB, 2016, 193
Sygnatura: D2004/17 - D2006/17


Wójtowicz Andrzej red., Mrówczyński Marek red.
Poradnik sygnalizatora ochrony ziemniaka.
Poznań : IOR-PIB, 20016, 2016
Sygnatura: D2007/17 - D2008/17


Pszenica jakościowa w mistrzowskiej uprawie.
Poznań : top agrar, 2016, 122
Sygnatura: D1997/17


Graser Anita, Petersen Gretchen N.
Qgis Map Design
bmw : Locate Press, 2016, 196
Sygnatura: 24789


Rzepak integrowana produkcja.
Warszawa : Agro Serwis, 2016, 88
Sygnatura: D1970/17 - D1972/17


Hołubowicz Roman
Seed production and technology
Poznań : UP Poznań, 2016, 88
Sygnatura: D1987/17


Hołubowicz Roman red.
Selected topics in horticulturae
Poznań : UP Poznań, 2016, 184
Sygnatura: D1988/17


Miller James, Miller Jane
Statystyka i chemometria w chemii analitycznej
Warszawa : PWN, 2016, 346
Sygnatura: D1983/17


Polański Edward (oprac..)
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji.
Warszawa : PWN, 2016, 1336
Sygnatura: 24771


Kulawik Jacek
Wybrane aspekty ekonomiczno-fiskalne zrównoważenia i wielofunkcyjności wsi i rolnictwa.
Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016, s.199
Sygnatura: D1992/17

ROK 2015

Autorzy: Paradowski Adam
Tytuł: Atlas chwastów roślin rolniczych,sadowniczych i warzywnych.
Dane wydawnicze: Warszawa : Hortpress Sp.z.o.o, 2015, s.208
Sygnatura: 24785

Autorzy: Praca zbiorowa
Tytuł: Compendium of Soybean Diseases and Pests.
Dane wydawnicze: St.Paul : The American Phytopathological Society, 2015, 8, 201
Sygnatura: 24740

Autorzy: Chorąży Alicja
Tytuł: Drosophila suzukii - realne zagrożenie.
Dane wydawnicze: Kraków : Hortus Media Sp.zoo, 20015, 32
Sygnatura: 24748

Autorzy: Mocek Andrzej
Tytuł: Gleboznastwo.
Dane wydawnicze: Warszawa : Wyd.Naukowe, 2015, 571
Sygnatura: 24775,24730

Autorzy: Banaszak Józef, Wiśniewski Henryk
Tytuł: Podstawy ekologii.
Dane wydawnicze: Toruń : Wyd.Adam Marszałek, 2018, 587
Sygnatura: 24774

Autorzy: Grzebisz Witold
Tytuł: Rolnictwo. Produkcja roślinna.Cz.IV
Podtytuł: Środowisko i podstawy agrotechniki
Dane wydawnicze: Warszawa : Hortpress, 2015, 328
Sygnatura: 24765

Autorzy: Grzebisz Witold
Tytuł: Rolnictwo. Produkcja roślinna.Cz.V
Podtytuł: Czynniki produkcji roslinnej
Dane wydawnicze: Warszawa : Hortpress, 2015, 344
Sygnatura: 24766


Autorzy: Grzebisz Witold
Tytuł: Rolnictwo. Produkcja roślinna.Cz.VI
Podtytuł: Technologie produkcji roślinnej
Dane wydawnicze: Warszawa : Hortpress, 2015, 504
Sygnatura: 24767

utorzy: Francois Couplan, Aymeric Lazarin
Tytuł: Rośliny lecznicze.
Podtytuł: Uprawa i zastosowanie.
Dane wydawnicze: Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2015, 120
Sygnatura: 24772

Autorzy: Szwejda Jerzy
Tytuł: Szkodniki roślin warzywnych.
Dane wydawnicze: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2015, 251
Sygnatura: 24745


Autorzy: Izdebski Hubert, Zieliński Jan Michał
Tytuł: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym.Wyd.2
Dane wydawnicze: Warszawa : Wolters Kluwer S.A., 2015, 8, s.208
Sygnatura: 24731

 

ROK 2014


Autorzy: Kupczak Katarzyna (oprac. red.), Mrówczyński Marek, Wachowiak Marek, Pruszyński Grzegorz
Tytuł: Atlas szkodników,owadów pożytecznych i zapylających.
Podtytuł: Szkodniki rzepakuOwady pożyteczne i zapylające
Dane wydawnicze: Kraków : Plantpress So.zo.o., 2014, 86
Sygnatura: 24743

Autorzy: Stirling Graham R.
Tytuł: Biological Control of Plant - parasitic nematodes.Ed.2.
Podtytuł: Soil ecosystem management in sustainable agriculture
Dane wydawnicze: Wallingford : CABI, 2014, 510
Sygnatura: 24768

Autorzy: Sikorski Zdzisław
Tytuł: Chemia żywności, T.3.
Podtytuł: Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności.
Dane wydawnicze: Warszawa : WNT, 2014, 8, s.146
Sygnatura: 24728

Autorzy: Sikorski Zdzisław
Tytuł: Chemia żywności. T.2.
Podtytuł: Lipidy i białka
Dane wydawnicze: Warszawa : WNT, 2014, 8, s.303
Sygnatura: 24727

Autorzy: Sikorski Zdzisław
Tytuł: Chemia żywności.T.1.
Podtytuł: Składniki żywności
Dane wydawnicze: Warszawa : Wyd. WNT, 2014, 8, s.233,nlb.1
Sygnatura: 24726

Autorzy: Grabowski Marek
Tytuł: Choroby drzew owocowych.
Dane wydawnicze: Kraków : Plantpress, 2014, 131
Sygnatura: 24762

Autorzy: Yang Ziheng
Tytuł: Molecular Evolution.AStatistical Approach.
Dane wydawnicze: Oxford : Oxford University Press, 2014, 8, s.492,nlb.1
Sygnatura: 24708

Autorzy: Xu Jianping
Tytuł: Next-generation Seqencing.
Podtytuł: Current Technologies and Applications
Dane wydawnicze: Norfolk : Caister Academic Press, 2014, 8, s.159
Sygnatura: 24696

Autorzy: Adamczewski Kazimierz
Tytuł: Odporność chwastów na herbicydy
Dane wydawnicze: Warszawa : PWN, 2014, 8, s.275,nlb.1
Sygnatura: 24732, D1762/14-D1763/14

Autorzy: Matthews G.A., Bateman Roy, Miller Paul
Tytuł: Pesticide Application Methods.Ed.4
Dane wydawnicze: Oxford : John Wiley, 2014, 8, s.517
Sygnatura: 24710

Autorzy: Matthews G.A., Bateman Roy, Miller Paul
Tytuł: Pesticide Application Methods.Ed.4.
Dane wydawnicze: Oxford : John Wiley & Sons, 2014, 8, s.517
Sygnatura: 24695

Autorzy: Kryczyński Selim
Tytuł: Polski leksykon fitopatologiczny
Dane wydawnicze: Warszawa : Wyd. SGGW, 2014, 302
Sygnatura: 24777

Autorzy: Kozłowska Maria
Tytuł: Przewodnik po dobrej praktyce eksperymentalnej.
Dane wydawnicze: Poznań : Polskie Towarzystwo Biometryczne, 2014, 139
Sygnatura: 24781-24782

Autorzy: Biecek Przemysław
Tytuł: Przewodnik po pakiecie R
Dane wydawnicze: Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2014, 8, s.401
Sygnatura: 24702

Autorzy: Rowson Ben, Turner James, Anderson Roy, Symondson Bill
Tytuł: Slugs of Britain and Ireland
Dane wydawnicze: Dorchester : National Museum of Wales, 2014, 136
Sygnatura: 24738

Autorzy: Koter Zofia
Tytuł: Słownik rolniczy polsko-angielski Tom 2 P-Ż
Dane wydawnicze: Puławy : IUNG, 2014, 8, s.345-752
Sygnatura: 24722

Autorzy: Hołownicki Ryszard
Tytuł: Technika opryskiwania roślin.
Dane wydawnicze: Kraków : Plantpress Sp. zo.o., 2014, 270
Sygnatura: 24742

Autorzy: Lainsloury M.A
Tytuł: The UK Pesticide Guide 2014
Dane wydawnicze: brak : CAB International and BCPC, 2014, 8, s.753
Sygnatura: 24725

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony