Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

   Mimo wąskiej rozstawy międzyrzędzi i znacznego zagęszczenia roślin w rzędzie pszenica ozima ulega silnemu zachwaszczeniu. Straty w plonie nie odchwaszczanych plantacji są uzależnione od składu botanicznego w danym stanowisku. Wystarczy by jeden z gatunków uciążliwych takich jak chaber, przytulia czy maruna wystąpił masowo w towarzystwie prawie zawsze obecnej miotły zbożowej, by plon spadł o minimum 30%.

   Podstawą prawidłowego odchwaszczania pszenicy ozimej jest wykonanie pierwszego zabiegu podczas jesieni. Eliminuje on wszystkie gatunki chwastów zimujących, uważane za właśnie te najbardziej uporczywe. Zabieg jesienny także powinien zniszczyć samosiewy rzepaku obecne na wielu plantacjach ze względu na często stosowany płodozmian z udziałem rzepaków. Zniszczenie chwastów podczas jesieni, to zapobieganie bezpośredniej konkurencji o światło, wodę i składniki pokarmowe. Efektywność takiego zabiegu często się przekłada na kondycje pszenicy i jej przezimowanie. Na ogół na plantacjach odchwaszczanych podczas jesieni, ponowne zachwaszczenie pojawia się wiosną. Jednak nie ma pośpiechu z koniecznością wykonania wczesnych zabiegów. Spokojnie, po obeschnięciu pól można przystąpić do zabiegów korekcyjnych. Do ich wykonania można wykorzystać wiele  herbicydów przystosowanych do bardzo zróżnicowanego zachwaszczenia. Pierwsze zabiegi wykonane dopiero wiosną często są zawodne, sumarycznie z względu na stosowanie wyższych dawek mogą się okazać droższe i zdecydowanie mniej zgodne z zalecanymi metodami integrowanymi.

Program ochrony pszenicy jarej - chwasty

Program ochrony pszenicy ozmiej - chwasty

Chaber bławatek w pszenicy
Maruna bezwonna i miotła zbożowa
Miotła zbożowa (omijak)
Miotła zbożowa w pszenicy
Przytulia czepna w pszenicy
Siewki chwastów w pszenicy

Wybrane strony

 • PSA
 • Atlas szkodników
 • Kalkulator opłacalności
 • Atlas chorób roślin rolniczych
 • Zakład Badania Ś.O.R.
 • Biblioteka Bazy Archiwum
 • Atlas chwastów
 • Rdza brunatna
 • Zalecenia online
 • Regionalna sygnalizacja agrofagów
 • Polsoja
 • Zaraza ziemniaka
 • Wydawnictwa

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.