Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

SENSAGRI - Sentinels Synergy for Agriculture

W rozwijającej się erze monitoringu ziemi wraz z projektem Copernicus, Europa umożliwia obserwacje Ziemi (EO) i pozyskiwanie danych z satelitów Sentinel-1 (S1) i Sentinel-2 (S2) na podstawie zasad wolnej i otwartej bazy danych.

W odpowiedzi na program europejski "EO-3-2016: " Evaluation of Copernicus Services", Sentinels Synergy for Agriculture (SENSAGRI), który ma na celu wykorzystanie niebywałch możliwości S1 i S2 do opracowania innowacyjnego portfolio prototypów czy usług do monitorowania upraw rolniczych.

Gdy stosuje się pojedynczo czujniki optyczne lub radarowe umożliwiają one często tylko odwzorowanie typów upraw. Jednak bardziej dokładne i wszechstronne, często aktualizowane mapy upraw rzadko kiedy wykorzystują synergie obu typów pomiarów satelitarnych.

To samo gdy mamy do czynienia ze stanem zdrowia i stresów roślinnych. Badania eksperymentalne wykazały, że połączenie wizualnych i radarowych danych otwiera perspektywy dla rozszerzonych możliwości monitorowania upraw.

SENSAGRI będzie wykorzystać synergię pomiarów optycznych i radarowych rozwijać trzy usługi prototypowe zdolnych do działania niemal w czasie rzeczywistym: powierzchniowa wilgotność gleby (SSM), zielony i brązowy indeks powierzchni liści (LAI) i mapowanie i rozróżnianie rodzaju uprawy.

Prototypy te będą stanowić punkt odniesienia dla zaawansowanych usług, które mogą zwiększyć konkurencyjność europejskiego sektora rolno-przemysłowego. SENSAGRI proponuje cztery zaawansowane tzw. poprawności pomysłu/idei dla usług: plon / biomas, płodozmian, nawadnianie oraz zaawansowane mapy upraw.

 Algorytmy zostaną opracowane i zatwierdzone w czterech europejskich obszarów testowych rolnych w Hiszpanii, Francji, Włoszech i Polsce, które są reprezentatywne dla europejskiej różnorodności upraw. Ich przydatność wykazano w co najmniej dwóch krajach pozaeuropejskich.

W celu doprecyzowania specyfikacji produktów oraz iteracyjnie ocenić usługi, podmioty sektora rolnego zaangażowany będzie tzw. Living Lab. Połączenie podejścia „user-centered” i” state-of-the-art.” Których algorytmy algorytmy stworzą solidną podstawę do podejmowania decyzji dla nowych usług projektu Copernicus.

 

Cele projektu SENSAGRI

·      Połączenie radarowego systemu Copernicus  Sentinel-1 z danymi optycznymi Sentinel-2 w celu opracowania ich in-situ dla nowych aplikacji i zwiększenia możliwości rynkowych dla europejskiego sektora rolnego.

·      Opracowanie prototypu usługi systemu Copernicus dla SSM, zielonego i brązowego LAI, sezonowych map upraw wykorzystania ich dla „proof-of-concept” usług zaawansowanych produktów monitoringu upraw rolnych.

·      Weryfikacja dostarczanych usług i demonstracji pokazujący duży potencjał zastosowania nowych produktów typu „upstream” dla konkretnych danych.

·      Rozpowszechnianie prototypów i „proof-of-concept” dla usług i interakcji usług z branżą rolniczą.

 

Współpraca satelitów  Sentinel-1 i Sentinel-2

·      Duża szerokość sceny (290 km) i rozdzielczość przestrzenna (10 m do 20 m) zarówno dla S1 i S2, które umożliwiają mapowanie pól uprawnych w odpowiedniej skali w stosunku do bardzo dużych regionów.

·      Ulepszony sensor optyczny S2 i radiometryczna jakość S1 podają więcej informacji do rozróżnienia między gatunkami roślin i również  do obserwacji stanu upraw i gleby.

·      Częste okresy mapowania były możliwe do tej pory tylko dla satelitów o niskiej rozdzielczości

·      Systematyczne obserwacje zostaną wykorzystane do budowy archiwum, która będzie stanowiła podstawę klasyfikacji upraw na podstawie krzywych czasowych, zmniejszając tym samym potrzebę pozyskiwania danych naziemnych jako punkt odniesienia.

 

Oficjalna strona projektu: http://www.sensagri.eu

Osoba reprezentująca: prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Kierownik tematu: mgr inż. Mateusz Szymańczyk

email: mszymanczyk@iorpib.poznan.pl

Członkowie zespołu badawczo - rozwojowego:

- dr hab. Roman Kierzek prof. nadzw,

- dr inż. Paweł Olejarski,

- mgr inż. Karol Haremza

 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.