Promowane podstrony

Treść strony

 • Projekty mi_dzynarodowe
 • horyzon2020
 • sensagri
 • Logo IOR – PIB

Nazwa projektu:

„Sentinels Synergy for Agriculture”

 

Akronim: SENSAGRI

Nazwa programu: HORYZONT 2020

Okres realizacji: 01.11.2016‒31.10.2019

Numer umowy: HORYZONT 730074

Wartość kosztów kwalifikowanych: 8 060 800,00 zł

 

Wykonawcy:

 • Universitat de Valencia, Spain ‒ Lider projektu
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (CNR-IREA), Italy
 • Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italy
 • Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Spain
 • Instytut Ochrony Roślin ‒ Państwowy Instytut Badawczy, Poland
 • Université Paul Sabatier – Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère (UPS-CESBIO), France

 

Opis projektu: W rozwijającej się erze monitoringu ziemi, Europa umożliwia obserwacje Ziemi (EO) i pozyskiwanie danych z satelitów Sentinel-1 (S1) i Sentinel-2 (S2) na podstawie zasad wolnej i otwartej bazy danych. Razem z europejskim projektem Copernicus EO-3-2016: „Evaluation of Copernicus Services”, projekt Sentinels Synergy for Agriculture (SENSAGRI), ma na celu wykorzystanie możliwości S1 i S2 do opracowania innowacyjnego portfolio prototypów czy usług do monitorowania upraw rolniczych. Stosowanie pojedynczo czujników optycznych lub radarowych umożliwia często tylko odwzorowanie typów upraw. Bardziej dokładne i wszechstronne, często aktualizowane mapy upraw rzadko kiedy wykorzystują synergie obu typów pomiarów satelitarnych. Podobnie jest w przypadku, gdy mamy do czynienia ze stanem zdrowia roślin i zjawiskiem stresów roślinnych. Badania eksperymentalne wykazały, że połączenie wizualnych i radarowych danych otwiera perspektywy dla rozszerzonych możliwości monitorowania upraw.

SENSAGRI będzie wykorzystywać synergię pomiarów optycznych i radarowych oraz rozwijać trzy usługi prototypowe zdolne do działania niemal w czasie rzeczywistym tj.: powierzchniową wilgotność gleby (SSM), zielony i brązowy indeks powierzchni liści (LAI) oraz mapowanie i rozróżnianie rodzaju uprawy. Prototypy te będą stanowić punkt odniesienia dla zaawansowanych usług, które mogą zwiększyć konkurencyjność europejskiego sektora rolno-przemysłowego. SENSAGRI proponuje cztery zaawansowane tzw. poprawności pomysłu/idei dla usług: plon/biomasa, płodozmian, nawadnianie oraz zaawansowane mapy upraw. Algorytmy zostaną opracowane i zatwierdzone w czterech europejskich rolniczych obszarach testowych w Hiszpanii, Francji, Włoszech i Polsce, które są reprezentatywne dla europejskiej różnorodności upraw. Ich przydatność wykazano w co najmniej dwóch krajach pozaeuropejskich.

W celu doprecyzowania specyfikacji produktów oraz w celu oceny usługi, podmioty sektora rolnego zaangażowane będą w tzw. Living Lab. Jest to połączenie podejścia „user-centered” i”state-of-the-art”. Ich algorytmy stworzą solidną podstawę do podejmowania decyzji dla nowych usług projektu Copernicus.

Cele projektu:

 • połączenie radarowego systemu Copernicus Sentinel-1 z danymi optycznymi Sentinel-2 w celu opracowania ich in-situ dla nowych aplikacji i zwiększenia możliwości rynkowych dla europejskiego sektora rolnego,
 • opracowanie prototypu usługi systemu Copernicus dla SSM, zielonego i brązowego LAI, sezonowych map upraw, wykorzystania ich dla „proof-of-concept” usług zaawansowanych produktów monitoringu upraw rolnych,
 • weryfikacja dostarczanych usług i demonstracji ilustrujacych duży potencjał zastosowania nowych produktów typu „upstream” dla konkretnych danych,
 • rozpowszechnianie prototypów i „proof-of-concept” dla usług i interakcji usług z branżą rolniczą.

Koordynator Projektu: Jose Moreno
Universitat de Valencia
e-mail: jose.moreno@uv.es; tel. +34 96 354 3112

Osoba reprezentująca IOR – PIB: prof. dr hab. Danuta Sosnowska
e-mail: d.sosnowska@iorpib.poznan.pl; tel. +48 61 864 90 73

Kierownik Projektu ze strony IOR – PIB: mgr inż. Mateusz Szymańczyk

Oficjalna strona projektu

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony