Promowane podstrony

Treść strony

PROJEKTY:

 

Realizowane

Międzynarodowe

RGP0024/2015 – Human Frontier Science Program

„Predictive modeling of the impact of vir genes on dispersal within pathogen – vector – host interaction.

kierownik: prof. Henryk Pospieszny, koordynator projektu: mgr Agnieszka Zwolińska

okres realizacji: 2015-2018

Krajowe

2015/17/B/NZ8/02407 - OPUS, Narodowe Centrum Nauki

,,Dynamika ewolucyjna wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) i jego adaptacja do różnych gospodarzy”

kierownik projektu: dr. hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

okres realizacji: 2016-2019

2015/17/B/NZ9/01676 – OPUS, Narodowe Centrum Nauki

„Systemiczna odpornośc nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom i nowe induktory oraz biologiczna i molekularna charakterystyka mechanizmów ich działania”

Kierownik projektu: prof. Henryk Pospieszny

Okres realizacji: 2016-2019

IP2014 014973 - IUVENTUS PLUS, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

,,RNA kontra RNA – różne strategie w ochronie roślin przed wirusami”

kierownik projektu: dr. hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

okres realizacji: 2015-2016

2014/13/B/NZ9/02108 – OPUS, Narodowe Centrum Nauki   

,,Analiza molekularna nowych, nekrotycznych izolatów wirusa mozaiki ogórka i presji selekcyjnej kształtującej populację wirusa”

kierownik projektu: dr hab. Natasza Borodynko, prof. nadzw. IOR-PIB

okres realizacji: 2015-2018

2013/11/B/NZ9/02510 – OPUS, Narodowe Centrum Nauki

,,Przenoszenie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) przez nasiona w aspekcie wpływu właściwości genetycznych izolatów wirusa i odmian pomidora na to zjawisko”

kierownik projektu: prof. Henryk Pospieszny

okres realizacji: 2014-2017

2012/07/N/NZ9/01751 – PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

 ,,Zróżnicowanie biologiczne i genetyczne polskich izolatów wirusa Y ziemniaka z pomidora oraz analiza presji selekcyjnej kształtującej populację wirusa”

kierownik projektu: mgr. Julia Minicka

okres realizacji: 2013-2017

Zakończone

2016/20/T/NZ9/00571 – ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki.

„Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roślinach rolniczych”

kierownik projektu: mgr Agnieszka Zwolińska

okres realizacji: 2016-2017

2011/01/D/NZ9/00279 – SONATA, Narodowe Centrum Nauki

,,Molekularna ewolucja wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i jej wpływ na wirulencję wirusa”

kierownik dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw. IOR-PIB

okres realizacji: 2011-2014

IP2011 017171 – Iuventus, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

,,Identyfikacja substytucji nukleotydowych warunkujących nowy, chlorotyczny patotyp wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus)”

kierownik dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. nadzw. IOR-PIB

okres realizacji: 2011-2014

NN310 724840 – Narodowe Centrum Nauki

„Występowanie i charakterystyka wirusów żółtej mozaiki jęczmienia, Barley yellow mosaic virus (BaYMV) oraz Barley mild mosaic virus (BaMMV) oraz ocena odporności odmian jęczmienia ozimego”

kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Jeżewska, prof. nadzw. IOR-PIB

okres realizacji: 2011-2014

2011/01/N/NZ9/06512 - PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki.

„Poszukiwanie naturalnych wektorów owadzich oraz żywicieli roślinnych fitoplazmy ’Candidatus Phytoplasma asteris’ w infekcji rzepaku ozimego (Brassica napus L.)”

kierownik projektu: mgr Agnieszka Zwolińska

okres realizacji: 2011-2013

20011/01/N/NZ9/03605 – PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki.

,,Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus) z roślin dyniowatych”,

kierownik projektu: mgr. Natalia Rymelska

okres realizacji: 2011-2013

2011/01/N/NZ9/07091- Narodowe Centrum Nauki.

„Mikromacierz do detek-cji, identyfikacji i różni-cowania bakterii i wiru-sów patogenicznych dla roślin kukurydzy”

kierownik projektu: dr Krzysztof Krawczyk

okres realizacji: 2011-2013

NN 310732040 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

,,Przenoszenie i wykrywanie wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus) w nasionach, w aspekcie ograniczania jego występowania”

Kierownik projektu: prof. Henryk Pospieszny

Okres realizacji: 2011-2013

NN 310163438 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

,,Identyfikacja genów wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) kodujących białka warunkujące zróżnicowanie wirulencji”

kierownik projektu: dr. Beata Hasiów-Jaroszewska

okres realizacji: 2010-2013

NN310305339 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

,,Molekularna charakterystyka defektywnych interferujących RNA wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus)- w aspekcie nowych możliwości ochrony roślin przed wirusem”

Kierownik projektu: dr hab. Natasza Borodynko

Okres realizacji: 2010-2013

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony