Promowane podstrony

Treść strony

2015

W dniu 4 października 2015 roku w Skrzelewie z okazji XVII Dni Kukurydzy województw Mazowieckiego i Łódzkiego, pracownik Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie,
Pan Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB (z-ca kierownika Stacji) został uhonorowany Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego za “szczególne osiągnięcia w badaniach nad szkodnikami kukurydzy”.


W dniach 06-07 lipca 2015 roku w Instytucie Ochrony Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyły się warsztaty: ,,Identyfikacja wirusów roślin- techniki proteomiczne i mikroskopii elektronowej”. W warsztatach wzięli udział studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas warsztatów odbyły się zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne z zakresu technik proteomicznych, biologii molekularnej i mikroskopii elektronowej. Studenci mieli również możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriach i kompleksie szklarniowym Zakładu Wirusologii i Bakteriologii oraz w Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Współorganizatorem warsztatów był Komitet Cytobiologii PAN. Wydarzeniu patronowały Akademia Młodych Uczonych PAN i Rada Upowszechniania Nauki PAN.

Główną organizatorką warsztatów była Dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska - członek Komitetu Cytobiologii PAN i Komitetu Ochrony Roślin PAN oraz Akademii Młodych Uczonych PAN. 


Wyróżnienie dla artykułu opublikowanego w czasopiśmie Science China Chemistry.


W dniu 10 lutego 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w sali Kolegium Rungego odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Ochrony Roślin (1989 – 2007) prof. dr hab. Stefanowi Pruszyńskiemu.

Pięćdziesiąty tytuł Doktora Honoris Causa w historii UP w Poznaniu


Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony