Promowane podstrony

Treść strony

AKTUALNOŚCI:


- W  dniu 18 stycznia 2018 -  zgodnie z zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora IOR-PIB biblioteka naukowa Instytutu Ochrony Roślin została włączona do działu Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania


- W  dniu 20 listopada 2015 -  pracownicy biblioteki IOR-PIB wzięli udział w uroczystej Gali  z okazji 60. rocznicy powstania Centralnej Biblioteki Rolniczej  im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, podczas której zostali uhonorowani medalami pamiątkowymi i dyplomami za szczególne zasługi i wieloletnią współpracę z CBR przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) oraz Systemu Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL). Medale i dyplomy wręczył dr inż. Marek Cieśliński, dyrektor CBR.


- W dniu 8 października 2015 - w Novotel Poznań Centrum, pl. Andersa 1, Poznań odbyła się konferencja na temat:

„Bezpieczne Struktury Informatyczne

z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego.”

 

Biblioteka zaprezentowała na konferencji wdrożenia swoich zadań ww projektu:

 

1.Cyfryzacja publikacji pracowników IOR-PIB

2.Biblioteczny System Wyszukiwania Informacji za pomocą przeglądarki internetowej.

 

W ramach projektu  biblioteka Instytutu Ochrony Roślin dokonała cyfryzacji dorobku naukowego pracowników IOR poprzez digitalizację artykułów pracowników  z czasopism wydawnictwa IOR, wzbogaciła istniejące bazy i katalogi o nowe parametry a także utworzyła nowe bazy.

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Działanie 2.3 - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki


- W dniu 26 marca  2015 w Centrum Kongresowym IOR-PIB odbyło się szkolenie z zakresu obsługi i funkcjonowania baz: Web of Science, Journal Citation Reports i narzędzi: EndNote, ResearcherID , udostępnianych przez Thomson Reuters poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki.

 

Zakres szkolenia obejmował:

 

1.Wprowadzenie do bazy bibliograficzno-abstraktowej Web of Science Core Collection

·    Wyszukiwanie i filtrowanie wyników 

·    Tworzenie raportów cytowań 

·    Wyszukiwanie publikacji cytowanych

·    Tworzenie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwań

·    Zarządzanie wynikami wyszukiwań

2. Program zarządzania bibliografią załacznikową EndNote Web  

·    Tworzenie zbiorów bibliografii załącznikowej

·    Organizowanie i zarządzanie zbiorami

·    Tworzenie przypisów w tekście

3.  Baza Journal Citation Reports - baza cytowań czasopism

·    Wyszukiwanie czasopism w bazie

·    Ranking Czasopism

·    Podstawowe wskaźniki bibliometryczne dla czasopism i ich zastosowanie

4. Portal informacyjny dla naukowców i badaczy ResearcherID   

·    Tworzenie własnego profilu

·    Tworzenie listy własnych publikacji

·    Wyszukiwanie innych użytkowników

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkami poniżej

http://wbn.edu.pl/

http://wokinfo.com/poland/

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony