Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

ARCHIWUM ZAKŁADOWE IOR-PIB

Kontakt:

Tel.: + 48 61 864 90 25

Mail: biblioteka@iorpib.poznan.pl

        library@iorpib.poznan.pl

 

PRAWO ARCHIWALNE

1.Ustawa  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz.698, z późn.zm.)

2.Postępowanie z dokumentacją

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002 r. Nr 167, poz. 1375)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.2011 r. Nr 14, poz. 67 )

ZARZĄDZENIA DYREKTORA IOR-PIB W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH

1. Zarządzenie Dyrektora Nr 35/2018 z dnia 25 lipca 2018 w sprawie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej

2. Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego

LINK DO STRONY Archiwum Państwowego w Poznaniu http://www.poznan.ap.gov.pl/

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.