Promowane podstrony

Treść strony


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
był współorganizatorem

Konferencji w ramach Projektu

„BEZPIECZNE STRUKTURY INFORMATYCZNE Z DOSTĘPEM
DO NAUKOWYCH ZASOBÓW IOR – PIB Z ZAKRESU ROLNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO”

 która odbyła się w

Novotel Poznań Centrum, pl. Andersa 1, Poznań
w dniu, 8 października 2015 r.


Konferencja stanowiła podsumowanie oraz prezentację wdrożeń wykonanych w ramach Projektu będąc jednocześnie elementem kampanii promującej wdrożenia skierowane do użytkowników spoza IOR – PIB.

W toku prezentacji przedstawiono kierunki inwestycji sprzętowych, w tym modernizację i przebudowę serwerowni oraz infrastruktury informatycznej, a także działanie zaimplementowanych na tej platformie technologicznej baz danych i aplikacji związanych z ochroną roślin, badaniami laboratoryjnymi prowadzonymi w IOR – PIB, publikacją dokonań badawczo-naukowych.

W Konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników reprezentujących środowisko naukowe, w postaci reprezentantów uczelni wyższych, instytucji związanych z rolnictwem (w tym służb doradczych) oraz producentów branż spożywczych i chemicznych (w tym producentów środków ochrony roślin). Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnej Biblioteki Rolniczej, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Instytutu Genetyki Roślin PAN, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych czy Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Poniżej prezentujemy Program Konferencji oraz galerię zdjęć.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

„BEZPIECZNE STRUKTURY INFORMATYCZNE Z DOSTĘPEM DO NAUKOWYCH ZASOBÓW
IOR – PIB Z ZAKRESU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO”

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony