Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Najważniejsze osiągnięcia

Opracowanie metod ochrony ekologicznych upraw rolniczych, sadowniczych oraz zielarskich (np. melisa lekarska) z wykorzystaniem mikroorganizmów pożytecznych i wyciągów roślinnych.

Opracowanie zasad stosowania mikroorganizmów pożytecznych, biostymulatorów mikrobiologicz-nych i substancji naturalnych w produkcji ekologicznej.

Rozszerzenie zakresu stosowania substancji dozwolonych dla ochrony upraw ekologicznych 
Ocena wpływu taktyk uprawowych na entomofaunę pożyteczną i plonowanie roślin uprawnych.

Opracowanie podstaw ochrony roślin energetycznych.

Ocena czynników determinujących efektywne wykorzystanie mikroorganizmów pożytecznych (np. Trichoderma asperellum, Pythium oligandrum, grzyby drożdżoidalne) do wzbudzania naturalnej odporności roślin.

Opracowanie metod przywracania terenów zagrożonych emisjami przemysłowymi do produkcji rolniczej.

Opracowywanie baz danych na temat zanieczyszczenia gleb i roślin w rejonie oddziaływania prze-mysłu.

Opracowanie instrukcji wdrożeniowej dla rolników na temat działań rekultywacyjnych oraz ochro-ny roślin na terenach zagrożonych emisjami przemysłowymi.

Akredytacja metod analitycznych oznaczania zawartości MC w glebach i roślinach.

Opracowanie metod poboru próbek glebowych do badań zawartości MC.

Opracowanie metod oznaczania zawartości form anionowych oraz mikro-  i makroelementów  w glebach i roślinach.

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.